Защо Монтесори

КРАТКА ИСТОРИЯ НА

Мария Монтесори & нейния метод

Д-р Мария Монтесори, италиански лекар и възпитател е основател на метода на обучение Монтесори. След като става първата жена лекар в Италия, тя работи много с деца и с голям интерес наблюдава тяхното естествено развитие и психология. През 1907 г. отваря първата си класна стая "Casa dei Bambini" или Детска къща. В тази първа класна стая М. Монтесори наблюдава поведението на малките деца, което формира основата на нейния образователен метод.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Попиващ
ум

Това е особен вид съзнание, чрез което детето попива всичко от средата. Различен вид съзнание от това на възрастния. Детето работи несъзнателно, водено е от вътрешна сила и му помага да се самоизгражда. Попивайки от средата, впечатленията го формират, стават част от него самия – култура, морал и т.н.

Чувствителни периоди

Чувствителните периоди касаят възрастта от раждането до 6-годишна възраст и представляват тази уникална способност, типична за децата да усвояват нови умения и знания абсолютно несъзнатено. Това са периоди на особена чувствителност към дадена област или към определени елементи от средата.

 

Подготвена
среда

Средата е организирана за всеки етап от развитието на
детето, за да отговори най-добре на неговите нужди.
В подготвената среда нищо не е оставено на случайността,
детето има свободата да избира, но тази свобода е относителна, защото се намира в рамките на специфично структурирана рамка.

Характеристики на материала

 

  • Достъпен
  • Естетичен
  • Сетивен
  • Прогресиращ
  • Да има заложен в себе си т.нар. контрол на грешката

Движението

Тъй като при детето движението е жизненоважно, в Монтесори класната стая то се фаворизира максимално. Движението развива интелигентността и като израз на волята позволява постепенното изграждане на личността на детето.

Движението е връзката между духа и света и носи на детето по-голяма самоувереност.

Ролята на
преподавателя

Работата на Монтесори преподавателя е тази на водач на детето, да му помага да върши нещата сам, да му позволява да развива потенциала си в атмосфера на уважение и доверие

Предимства

  • Детето придобива практически умения, които му помагат в ежедневието и във всяка възраст.

  • Детето бързо става самостоятелно и самодисциплинирано.

  • Детето се учи да поема отговорности.

  • Детето придобива по-добрa самоувереност и  по-добра способност да се концентрира.​

  • Децата Монтесори се адаптират по-лесно.

Родителски препоръки