Програма

Монтесори

Програмата на нашето Монтесори училище “Les Petits Princes” съдържа същите концепции като тези, предоставени от Националното образование, но към тях се подхожда по различен начин, по по-чувствителен и игрив начин.

Целта на предучилищната възраст е да помогне на всяко дете да разчита на себе си и да поеме собственост върху собствените си знания и умения. То трябва да придобие език, богат, организиран и разбираем за другия.

Детска Градина

2 г. - 6 г.

Всяко дете работи индивидуално и / или колективно. Всяко дете напредва със собствено темпо. Същественото в нашия педагогически подход е да развием потенциала на всяко дете.