Допълнителни занимания

ЗАНИМАНИЯ

Движението е жизненоважно

Движението заема важно място в психомоторното развитие на детето, а детството е най-благоприятното време за развитие на двигателните умения и координацията. Затова е важно в тази възраст на детето да се предложи разнообразие от моторни и сетивни дейности. Освен чисто физическите ползи  от движението, то също така стимулира способността за учене,  помага на концентрацията, развива самочувствието, уважението към правилата и постоянството.